Polityka prywatności

Kursy online dostępne na stronie szkolaunity.pl są sprzedawane za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem kursy.szkolaunity.pl przez Mariusza Skowrońskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:

 

Untrue Reality – Mariusz Skowroński
ul. Celtycka 165B, 62-800 Kalisz
NIP: 6182070824
REGON: 380185999

 

zwanym dalej Sprzedawcą, będącym twórcą i właścicielem Kursów oraz innych Materiałów cyfrowych.

Ze Sprzedawcą można się skontaktować korzystając z maila kontakt@szkolaunity.pl
Niniejsza polityka prywatności określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników.

 

§ 1. Definicje

 

Użyte w regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
Polityka prywatności – niniejsza polityka prywatności związana ze świadczeniem usług przez Sprzedawcę dostępna pod adresem https://szkolaunity.pl/polityka-prywatnosci
Kurs – kurs multimedialny online realizowany drogą elektroniczną na mocy Umowy.
Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca zakupu Kursu oraz korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Kursu.
Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem, o treści zgodnej z Regulaminem.
Abonament – opłata za korzystanie przez Użytkownika z dostępu do platformy z Materiałami lub Kursu.
Licencja – czas, na który Użytkownik otrzymuje dostęp i może korzystać z platformy z Materiałami lub Kursu po wniesieniu określonej opłaty.
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: https://szkolaunity.pl/
Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://kursy.szkolaunity.pl

 

§ 2. Polityka prywatności

 

Sprzedawca stosuje pliki cookies (ciasteczka) dzięki czemu może dostosować świadczenie usług do potrzeb Użytkownika i zapewnić prawidłowe działanie strony. Ciasteczka wykorzystywane są też przez Sprzedawcę w celach statystycznych oraz marketingowych.
Akceptacja przez Użytkownika Regulaminu oznacza zgodę na stosowanie plików cookies adekwatnie do ustawień przeglądarki Użytkownika.
Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę, przekazanych Sprzedawcy w ramach formularzy zamieszczonych na Stronie lub w Sklepie:

 

 • formularz zapisu na listę osób zainteresowanych Kursem
 • formularz zamówienia
 • formularz zapisu na listę newslettera

 

zarówno w danym momencie jak i w przyszłości do celów marketingowych (w tym na otrzymywanie informacji handlowej od Sprzedawcy) oraz do przesyłania Użytkownikowi informacji o Kursach i innych Materiałach cyfrowych oraz wykonania Umowy. Podanie wymaganych danych przez Użytkownika jest dobrowolne ale niezbędne aby Użytkownik mógł zapisać się na listę osób zainteresowanych kursem i aby mógł zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Sprzedawca oświadcza, że:

 

 • przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkownika korzystając w tym celu z odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych.
 • dba o poufność przekazanych mu przez Użytkownika danych.
 • podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy.
 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
 • przechowuje dane wprowadzone przez Użytkownika w trakcie trwania licencji na dostęp do platformy z Materiałami  oraz przez 30 dni po jej wygaśnięciu. Po tym czasie dane umieszczone przez Użytkownika w programie podlegają usunięciu i nie mogą zostać przywrócone, chyba, że w czasie 30 dni po wygaśnięciu licencji Użytkownik wykupi ją na kolejny okres. W tym celu Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę mailem najpóźniej na tydzień przed upływem 30 dniowego okresu o chęci przedłużenia licencji.

 

Użytkownik w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie linku „zrezygnuj z subskrypcji” w dowolnej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera. Po kliknięciu linku podane dobrowolnie dane Użytkownika (mail, imię, nazwisko) zostają automatycznie usunięte.
Użytkownik w każdym momencie ma możliwość zmiany swoich danych wpisanych do subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie linku „zmień dane” w dowolnej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera.
W związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 

 • żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy lub usunięcia
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w określonym celu, jeżeli uprzednio Użytkownik taką zgodę wyraził
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

 

Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO.

Kontakt ze Sprzedawcą w celu realizacji uprawnień możliwy jest pod adresem: kontakt@szkolaunity.pl

W przypadku kiedy zawarta wcześniej umowa wymaga przetwarzania danych do jej realizacji, Sprzedawca może odmówić realizacji niektórych uprawnień do czasu dopóki termin roszczeń wynikających z zawartej umowy/złożenia zamówienia nie ulegnie przedawnieniu.
W celu realizacji usług Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 

 • Web INnovative Software Sp. z o.o, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław (wFirma) – w celu korzystania z programu do księgowości i fakturowania, w którym przetwarzane są dane osób, dla których wystawiana jest faktura (polityka prywatności wFirma: https://pomoc.wfirma.pl/-polityka-prywatnosci).
 • MailerLite Limited, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – w celu korzystania z systemu mailingowego, w ramach którego prowadzony jest newsletter (polityka prywatności MailerLite: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy).
 • Kylos Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź – celem przechowywania danych osobowych na serwerze (polityka prywatności Kylos: https://www.kylos.pl/polityka-prywatnosci/)

 

§ 3. Postanowienia końcowe

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce prywatności.
Wprowadzone zmiany w polityce prywatności obowiązują od momentu ich pojawienia się na Stronie oraz w Sklepie.

SZKU Logo White On Transp
(c) copyright Mariusz Skowroński. Wszelkie prawa zastrzeżone