STWÓRZ REMAKE GRY DOOM W UNITY

devlog
&
progress

Czas do startu kursu

Postęp realizacji kursu

PREPRODUKCJA

Research - zbieranie danych i informacji
95%
Planowanie lekcji
90%

PRODUKCJA

Nagrywanie materiałów wideo
45%
Montaż materiałów wideo
20%
Tworzenie animacji
15%
Tworzenie materiałów pomocniczych
30%

Realizacja modułów

Moduł 01

Proces

50%

W pierwszym module kursu omówię proces tworzenia gier. Jak wyglądało to kiedyś a jak wygląda to teraz. Poznasz podstawowe zagadnienia, technologie i terminy stosowane w tej branży. Ponadto opowiem czym charakteryzują się stare strzelanki pierwszoosobowe (FPS). Wiele z tych cech będzie implementowanych w grze realizowanej w ramach kursu.
Na koniec pokażę Ci jak przygotować GDD (Game Design Doc) czyli dokument opisujący uzgodniony projekt gry. Ważna rzecz przy współpracy w zespole ale przyda się również przy pracy w pojedynkę.

Moduł 02

Narzędzia

30%

W drugim module nauczysz się obsługiwać środowisko do tworzenia gier. Pokażę Ci jak pobrać, zainstalować i skonfigurować do pracy edytor gier Unity oraz edytor kodu Visual Studio. Dodatkowo poznasz kilka innych narzędzi potrzebnych do tworzenia zawartości do gier (grafiki, dźwięku, modeli czy map). Omówię wiele funkcji poszczególnych narzędzi i nauczę Cię z nich korzystać.

Moduł 03

Prototyp

60%

W trzecim module pokażę Ci jak, wykorzystując spisane założenia, przygotować prototyp realizowanej gry. Nauczysz się jak stworzyć prosty poziom gry, gracza, którym można sterować oraz obiekty imitujące wrogów.

Moduł 04

Gracz

35%

W czwartym module skupimy się na rozwinięciu obsługi gracza. Usprawnimy poruszanie się głównej postaci i dodamy interakcję z innymi obiektami.
Dodatkowo zajmiemy się interfejsem wyświetlanym w trakcie rozgrywki (tzw. HUD – Heads Up Display)

Moduł 05

Poziom

25%

Piąty moduł w całości poświęcony będzie tworzeniu poziomu testowego. Pokażę Ci jak od początku do końca przygotować jeden duży poziom gry. Nauczysz się tworzyć modele, tekstury i inne elementy sceny oraz składać je razem w grywalną mapę.

Moduł 06

Przeciwnicy

20%

W szóstym module stworzymy różne klasy wrogów. Na tym etapie będą tylko bezmyślnie stali w miejscu. Skupimy się głównie na sposobie ich wyświetlania oraz animacji. Stworzymy kilka różnych klas (typów) wrogów od bardzo prostych do pokonania po trudnych bossów.

Moduł 07

Broń

10%

W siódmym module pokażę Ci jak stworzyć system broni. Nauczysz się tworzyć różne rodzaje narzędzi do eliminacji przeciwników.

Moduł 08

Sztuczna inteligencja

15%

W ósmym module wrócimy do rozbudowy wrogów. Dodamy im możliwość poruszania się i walki z graczem. Wyposażymy ich w algorytmy sztucznej inteligencji. Będą mogli nie tylko patrolować poziom gry ale też atakować gracza i prowadzić pościgi.

Moduł 09

Rozgrywka

W module dziewiątym zajmiemy się tzw. gameplay’em czyli rozgrywką (po naszemu). Utworzymy drugi poziom gry i dodamy mechanizm ładowania kolejnych poziomów. Dzięki temu będziesz mógł dodać do swojej gry wiele map i automatycznie ładować je zgodnie z poczynaniami gracza.
Dodatkowo w tym module utworzymy główne menu gry.

Moduł 10

Produkt

Dziesiąty moduł będzie poświęcony całkowicie na finalne dopracowanie gry.
Dodamy brakujące grafiki i dźwięki a niektóre z nich zamienimy na lepsze. Dostosujemy wiele parametrów, wyważając odpowiednio rozgrywkę i polepszając jej „grywalność”. Poprawimy ewentualne błędy. Na koniec przygotujemy wersję gry gotową do zainstalowania na komputerze potencjalnego gracza.

Bonus 01

Obsługa narzędzi

15%

Pokażę Ci jak obsługiwać narzędzia do tworzenia zawartości dla swojej gry.

Bonus 02

Budowa zaawansowanego poziomu gry

Pokażę Ci jak zaprojektować i zbudować bardziej zaawansowany poziom gry.

Pozostańmy w kontakcie